Think tank: co łączy artystów nad Bałtykiem i co z tego może wyniknąć dla mieszkańców Gdańska?

Zakończył się projekt The Baltic House Lab 2015. Czym nas zaskoczył? Co po nim zostanie? Czy udało się połączyć sztukę „wysoką” ze społecznym zaangażowaniem?  – (scroll down for English) –

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku zaprasza na interaktywne podsumowanie międzynarodowego projektu The Baltic House Lab 2015 z udziałem jego twórców, artystów i uczestników.

14 listopada 2015 r.(sobota), godz. 17.00, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35

W ramach spotkania twórcy projektu – czerpiąc ze swych doświadczeń przy pracy nad „The Baltic House LAB 2015” – wystąpią w podwójnej roli: jako eksperci w dyskusji panelowej, a także poprowadzą kameralne rozmowy z publicznością w małych grupach. Mają się one stać okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń, praktycznych rozwiązań i wzajemnych inspiracji. Liczymy na dynamiczne interakcje oraz twórczy ferment.

W roli „aktywistów” dyskusji usłyszymy:

Aleksandrę Grzonkowską i Agnieszkę Cichocką, które opowiedzą o wzlotach i pułapkach na drodze kuratora wystawy międzynarodowej

Blaski i pół-cienie współpracy z lokalną społecznością przybliży nam Rita Jankowska

Na pytanie, jak udamawiana była Eko-Wyspa, odpowie Monika Górska

Historię wspólnej budowy na pewnym podwórku i proces partycypacyjny, który tam nastąpił skomentuje Dominik Krzymiński

Kamila Chomicz podzieli się wrażeniami z inspirującej i twórczej współpracy z seniorami .

Przypomnijmy, że realizowany w okresie od czerwca do września The Baltic House Lab 2015 to przedsięwzięcie kulturalne, na które składała się wystawa główna oraz szereg interdyscyplinarnych imprez, odnoszących się do szeroko rozumianego zagadnienia: „wrażliwości” w kontekście obszarów wokół Morza Bałtyckiego.

Czerpiąc z bogatej tradycji Gdańska, zwróciliśmy się przede wszystkim w stronę wody: z jednej strony Bałtyku, z drugiej – Motławy. Z uwagi na więzi łączące miasto z wodą, pragnęliśmy przywrócić ją do świadomości mieszkańców. Ponadto przestrzeń miejska stała się specyficznym laboratorium, gdzie przeprowadzona została seria eksperymentów artystycznych. Do współpracy zaproszeni zostali twórcy ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

Wystawa była prezentowana w Centrum św. Jana, natomiast pokazy filmów, dyskusje typu think tank, performance artystyczny, instalacje miały miejsce przy przystankach tramwaju wodnego przy ul. Wiosny Ludów i ul. Żabi Kruk, upcyclingowa Eco-Wyspa na kanale Raduni. Można też było uczestniczyć w rejsach tramwajem wodnym – z przewodnikiem.

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie podjęliśmy, była próba aktywnego zaangażowania naszej publiczności w wydarzenia projektowe. Duża część działań społecznych i artystycznych w ramach projektu The Baltic House Lab miała miejsce na Starym Przedmieściu, historycznej dzielnicy Gdańska położonej nad wodą, potocznie i w projekcie nazywanej Żabim Krukiem. O rezultatach tych działań chcemy rozmawiać na spotkaniu 14 listopada – m.in. po to, by wspólnie zastanowić się, jakie kolejne działania możemy podejmować  z mieszkańcami Gdańska.

EN

The Baltic House Lab 2015 project has finished. How has this project surprised us ? What is left of it ? Have we managed to combine “high” art with social participation ?

The Baltic Sea Culture Centre invites you to an interactive panel with creators, artists and participants summarizing “The Baltic House Lab 2015” international project.

14 November 2015 ( Saturday) at 17:00, Old Town Hall in Gdańsk, Korzenna 33/35 street.

Within this meeting, the creators of our project – sharing their experiences from working at the project “The Baltic House Lab 2015” – will play a double role: as experts in panel discussion and as mediators in discussions with the audience in smaller groups. This discussions are to meant to provide chance for sharing experiences, practical solutions and mutual inspiration. We count on a dynamic interaction and creative atmosphere.

As active speakers in the discussion we will hear:

Aleksandra Grzonkowska and Agnieszka Cichocka, who will talk about ups and traps on the way of a curator of international exhibition.

Rita Jankowska will talk on bright and dark sides of cooperation with local community.

Monika Górks will answer questions, how we inhabited Eco-Island.

A story of participation in building something in some backyard will be commented on by Dominik Krzymiński.

Kamila Chomicz will share her experiences from inspiring and creative cooperation with Seniors.

Let’s just remember that the project “The Baltic House Lab 2105” realized from June do September was a culture event consisting of the main exhibition and a number of interdisciplinary events, relating to widely understood issue of “vulnerability” in the context of the Baltic Sea region.

Drawing from rich tradition of Gdańsk we turned to water: on one hand to Baltic on the other to Motlawa River. Considering the ties of the city with water, we wanted to bring the waterfront to the attention of citizens. Furthermore the public space has become a specific laboratory, where we have carried out series of artistic experiments. We have invited artists from the Baltic Sea region to cooperate.

The exhibition was presented at St. John’s Culture Centre and movie projections, think tank discussions, artistic performance and installations took place next to water-tram stops by Wiosny Ludów and Żabi Kruk, upcycling Eco-Island on Radunia canal. We held guided water-tram trips.

One of our biggest challenge was to encourage active participation of our public. A lot of our social and artistic activities within “The Baltic House Lab” took place in the historic part of Gdańsk by the water, called Żabi Kruk. About the results of our project we want to talk at the meeting on 14 November – also to think together what we can do the citizens of Gdańsk.

 

The Baltic House Lab – dzięki!

Hej!

Niestety to już koniec projektu The Baltc House Lab… i co tu dużo mówić – smutno nam z tego powodu… ( scroll for English)

Jednakże zadowoleni patrzymy wstecz, ponieważ mamy za sobą kawał dobrej roboty i kawał dobrej zabawy. Wspominać będziemy wszystkie atrakcje, w których mogliśmy brać udział, a było to między innymi: zwiedzanie przestrzeni Św. Jana z młodzieżą z Gimnazjum nr 8 – Rita Jankowska, budowa skweru sąsiedzkiego na ul.Wiosny Ludów z lokalnymi mieszkańcami – RESHTKI, zbieranie wody z dzieciakami z Gimnazjum nr 8 – Rita Jankowska, budowa Eko Wyspy w Nowym Porcie z tamtejszą młodzieżą – Oleg Koefeld, Stine Avlund, Monika Górska, Marcin Gerwin, Alicja Żarkiewicz, cała masa warsztatów z seniorami – Rita Jankowska, Kamila Chomicz, Monika Górska, Krzysztof Olechnowicz, przygotowanie i otwarcie wystawy The Baltic House Lab w przestrzeni Św.Jana, projekcje filmów pod chmurką – Linda Konone, Marta Szymańska, Maksymilian Bochenek, rejsy tramwajem wodnym z przewodnikiem – Piotr Mazurek, koncerty w przestrzeni Św.Jana – LIVE PERFORMANCE – SQ AKA SOUND QUARTET – Thomas Bjelkeborn, Paul Pignon, Grzech Piotrowski, performance na przystanku tramwaju wodnego w Nowym Porcie, think tanki na Żabim Kruku, oprowadzanie kuratorskie po wystawie The Baltic House Lab Aleksandra Grzonkowska, debaty na Żabim Kruku Martyna Obarska, Anna Miazga, Barbara Tusk, pikniku dla mieszkańców dzielnicy Żabi Kruk zorganizowanego na terenie MOSIRu, a na koniec wędrówka po gdańskich zakamarkach!

Nadbałtyckie Centrum Kultury pragnie podziękować wszystkim odbiorcom, uczestnikom i twórcom zaangażowanym w projekt The Baltic House Lab!

Hey,

We have come to the end of The Baltic House Lab… what to say ? – we are sad….

However we are glad to look back at what we did and we had good fun. We will remember all the attractions we participated in and like for example: visiting St. John’s with Rita Jankowska, building “neighbours’ square” with locals at Wisony Ludów with RESHTKI, taking water with school children and Rita Jannkowska, building Eco-Island with local youngsters at Nowy Port – Oleg Koefeld, Stine Avlund, Monika Górska, Marcin Gerwin, Alicja Żarkiewicz, a lot of workshops with seniors – Rita Jankowska, Kamila Chomicz, Monika Górska, Krzysztof Olechnowicz; preparing and opening  the exhibition “The Baltic House Lab” at St. John’s; outdoor movie projections – Linda Konone, Marta Szymańska, Maksymilian Bochenek; water-tram guided tours with the guide- Piotr Mazurkiewicz; concerts at St. John’s – LIVE PERFORMANCE – SQ AKA SOUND QUARTET – Thomas Bjelkeborn, Paul Pignon, Grzech Piotrowski; a performance on the water-tram stop in Nowy Port, think tank at Żabi Kruk, Martyna Obarska, Anna Miazga, Barbara Tusk, picnic for locals at Żabi Kruk at MOSIR topped with  walks through secret places in Gdańsk.

The Baltic Sea Culture Centre wants to thank all audience, participants and creators of the project “The Baltic House Lab!”

ZAKAMARKI – CZEŚĆ!

Sobotnie popołudnie przeminęło raz dwa, a to za sprawą ZAKAMARKÓW! Chodziliśmy, zwiedzaliśmy, dowiadywaliśmy się i weszliśmy w historie dzielnicy z punktu widzenia dziecka. Było mnóstwo baz, tajemniczych stref, miejsc zabaw i korzystania z dobrodziejstw terenu oraz instytucji. Na dodatek edukacja i szkolenia – tłumacząc na język bardziej zrozumiały – ciastka i napoje w urzędzie, w którym skarby, a nauka jazdy na rowerze i występy na scenie przy Urzędzie Wojewódzkim. Dzieciom nikt nie zabroni bawić się fantazją! ZAKAMARKI – CZEŚĆ!

Saturday evening passed quickly thanks to our secret walks. We visited little know places, finding out and going into stories of the district seen from a child perspective. We had many bases, secret zones, places to play. We had education and training – or translated to easier language – cookies and soft drinks at the institution, where there were treasures and bicycle rides and performances at the stage next to Urząd Wojewódzki ( Voivodship Office). Children could play out their imagination.

fot/ KCHO Krzysztof Olechnowicz

_DSF9285 _DSF9286 _DSF9288 _DSF9298 _DSF9299 _DSF9301 _DSF9304 _DSF9307 _DSF9311 _DSF9313 _DSF9321 _DSF9322 _DSF9324 _DSF9326 _DSF9328 _DSF9333 _DSF9335 _DSF9339 _DSF9341 _DSF9346 _DSF9347 _DSF9350 _DSF9351 _DSF9353 _DSF9355 _DSF9356 _DSF9359 _DSF9360 _DSF9369 _DSF9372 _DSF9375 _DSF9379 _DSF9382 _DSF9387 _DSF9389 _DSF9392 _DSF9393 _DSF9394 _DSF9395 _DSF9397 _DSF9398 _DSF9401 _DSF9407 _DSF9413 _DSF9414 _DSF9419 _DSF9424 _DSF9426 _DSF9427 _DSF9431 _DSF9433 _DSF9441 _DSF9443 _DSF9446

Debatowaliśmy w temacie Miejskich Ogrodów z Barbarą Tusk

Wczoraj Barbara Tusk wprowadziła nas w temat tworzenia i kultywowania miejskich ogrodów. Barbara pokazała nam projekty z Berlina, gdzie mieszkańcy sami zaadoptowali tereny, które kiedyś należały do lotniska Tempelhof. W Gdańsku przykładem partycypacji w miejskich ogrodach była akcja na stoczni, mieszkańcy włączyli się w sianie roślinek w zużytych butelkach, a później stworzyli ogród przy Instytucie Sztuki WYSPA.

fot/ KCHO Krzysztof Olechnowicz

_DSF9266 _DSF9271 _DSF9273 _DSF9274

W piątek filmy!

W piątkowy wieczór mieliśmy okazję zobaczyć filmy wybrane przez Maksa Bochenka. Filmy przedstawiały indywidualne spojrzenie trzech słynnych reżyserów na trzy ikoniczne europejskie budowle, potraktowane jak lustro nas samych i dzisiejszej kultury. Było trochę zimno, ale to nie przeszkodziło nam w odbiorze filmu!

fot/ KCHO Krzysztof Olechnowicz

_DSF9198 _DSF9210 _DSF9217 _DSF9227 _DSF9232

RESHTKI – skwer rekreacyjny na Wiosny Ludów gotowy!

Tadam! A oto efekt finalny naszej pracy! Tak się prezentuje rekreacyjny skwer na Wiosny Ludów, który ku naszej ogromnej radości, od dwóch tygodni służy mieszkańcom, rezydentom WL4 oraz spacerowiczom. Obiekty: platforma, ławki i stół, prawie w 100 % zostały wykonane z materiałów z odzysku. Słupy trakcyjne od PKP przeznaczone na złom oraz stare deski z rozbiórki zyskały drugie życie – powstały z nich wygodne i funkcjonalne meble. Wpadajcie zobaczyć i wypróbować!

Nadbałtyckie Centru Kultury, The Baltic House Lab, BLACK + DECKER Polska

fot/ RESHTKI

1 2 3 5 20 23 27 28

 

Think Tank z Barbarą Tusk – 26 września – sobota 17:00 – Żabi Kruk!

W najbliższą sobotę będziemy mieli przyjemność uczestniczyć w Think Tanku „Miejskie Ogrody – kultywowanie partycypacji”. Barbara Tusk, która poprowadzi Think Tank wytłumaczy także, czym jest to nowe hasło „urban gardening”. Oprócz tego zostaniemy wciągnięci w super zabawę pod tytułem ZAKAMARKI / VIDOK! A czym jest ta zabawa? Zabawa ma formę spaceru ze zwiedzaniem i odkrywaniem zabytków, szczegóły poniżej.

Wychodząc od inspiracji powszechnie znanym znakiem „Zabytek Chroniony Prawem”, wraz z najmłodszymi mieszkańcami okolic Przystani Żabi Kruk wspólnie odkryliśmy ich zabytki – ZAKAMARKI. Podczas spotkań dzieci ustaliły najistotniejsze dla nich miejsca, emocje i historie z nimi związane. Uczestnicy zaprojektowali i wykonali system tabliczek informacyjnych, którymi oznaczone zostały niewidoczne w oficjalnym obiegu przestrzenie. Finalizacją projektu jest stworzona przez dzieci mapka okolicy, dzięki której osoby postronne będą miały możliwość zwiedzenia alternatywnej rzeczywistości. Mapa zostanie rozdana gościom i przechodniom podczas sobotniego spotkania. Zapraszamy w „Zakamarki Chronione Prawem Podwórkowym”.

1 5 3 2 23 27 28 20

Ostatnie wydarzenia The Baltic House Lab, sprawdź kalendarium!

Słuchajcie to już ostatnie wydarzenia związane z naszym wodnym projektem The Baltic House Lab! Sprawdźcie kalendarium, znajdźcie wolny czas i wpadajcie!

25 września I piątek I 20:00 I Żabi Kruk – przystanek tramwaju wodnego
Pokaz filmów z cyklu “Świątynie kultury”: „Filharmonia Berlińska, reż. Wim Wenders; „Rosyjska Biblioteka Narodowa”, reż. Michael Glawogger; Więzienie Halden, reż. Michael Madsen (3×26 min., z polskimi napisami)

Filmy przedstawiają indywidualne spojrzenie trzech słynnych reżyserów na trzy ikoniczne europejskie budowle, potraktowane jak lustro nas samych i dzisiejszej kultury.

Wprowadzenie: Maksymilian Bochenek

26 września I sobota I 14:00 I Centrum Świętego Jana
Kuratorskie oprowadzanie po wystawie

26 września I sobota I 17:00 I Żabi Kruk – przystanek tramwaju wodnego
Think Tank: Miejskie Ogrody – kultywowanie partycypacji.
O tym czym jest urban gardening opowie Barbara Tusk