Zapraszamy na PERFORMANCE w Nowym Porcie – 17.09 godz. 16:30

17 września | czwartek | 16:30 | Nabrzeże Zbożowe, Nowy Port
PERFORMANCE
Uczucie oceaniczne

Kurator: Adam Mandziejewski
Artyści: Karolina Kliszewska, Piotr Charytoniuk

W ramach miniatury kuratorskiej prezentowane są dwa performanse, które poprzez fizyczne działanie pragną sięgać po treści metafizyczne, przez inkorporację chcą dotknąć transcendencji. Transgresja fizycznie i społecznie określonej kondycji podmiotu to istota sztuki performansu, która tutaj wydarza się bądź przez ekspresję nieograniczonego narcyzmu, bądź przez aktualizację rytuału inicjacji, zaś w obu wypadkach prowadzi do uobecnienia potencjalnych wspólnot, a nawet potencjalnej jedności w świecie zewnętrznym i razem z nim. Schechnerowskie „zachowane zachowanie” – rdzeń transformującej siły performansu – zostaje spożytkowane w celu odzyskania poczucia łączności ze światem zewnętrznym, jedności domniemanej i przeczuwanej, a dzięki narzędziom performansu uobecnianej i potwierdzanej.
Poczucie to w polemice Zygmunta Freuda z Rolandem Romain (por.: Z. Freud, „Kultura jako źródło cierpienia”) nazwane zostało uczuciem oceanicznym. Na szali tej polemiki uczucie oceaniczne osądzane było raz jako źródło wszelkiej prawdziwej religijności, a raz jako wyraz patologicznej tęsknoty za ochronnym ramieniem ojca. Choć debatujący nie zgadzali się co do źródła uczucia, to zgadzali się co do treści wyobrażeniowej tego uczucia – jest to mianowicie rozbicie granicy między podmiotowością a światem zewnętrznym, stan wspólnoty totalnej, rozmycie podmiotowości i nieograniczona rozkosz.
Niniejsze performanse stanowią ciąg dalszy tej polemiki nad źródłem duchowości.

Karolina Kliszewska (ur. 1990). Absolwentka Krytyki Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Założycielka Fundacji FairArt, której celem jest rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w obszarze sztuki. Jest autorką tekstów o sztuce i kuratorką wystaw. Uprawia aktorstwo i performans, celem jej działań w tych obszarach jest badanie i doświadczanie momentów transgresywnych (np. performans „Drwalka“).

Piotr Charytoniuk (ur. 1984). Po ukończeniu Policealnej Szkoły Plastycznej w Orłowie uprawiał metaloplastykę oraz malarstwo. Wykonawca scenografii teatralnej do spektaklu „Zmierzch Bogów” (reż. Grzegorza Wiśniewskiego, proj. Barbary Hanickiej). Jego zainteresowania i studia kierowały się w kierunku psychologii; obecnie jest studentem architektury wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wyróżniony za instalacje na międzynarodowym plenerze w Poddąbiu, Członek Teatru studenckiego ASP Gdańsk. Interesuje się łączeniem perofmansu z teatrem ruchu (animacja instalacji „Tata”).

Adam Mandziejewski (ur. 1986). Absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od trzech lat związany z gdańskim środowiskiem artystycznym. Redaktor publikacji, kurator wystaw młodej sztuki, współpracownik Fundacji Wyspa Progress i Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa.

Grzech Piotrowski i „Temple of Art” w Św.Janie!

Wczorajszy wieczór upłynął w klimacie przyjemności dla ucha i dla ducha. Mieliśmy okazję podziwiać prawdziwego wirtuoza saksofonu Grzecha Piotrowskiego i jego zespół „Temple of Art”. Zanim usłyszeliśmy muzykę zobaczyliśmy mapping stworzony specjalnie na ten wieczór. Po koncercie mieliśmy czas na zwiedzanie wystawy, po której oprowadzała nas Kuratorka Aleksandra Grzonkowska. Szczególną uwagę wystawie poświęcił Marszałek Mieczysław Struk, który zaszczycił nas swoją obecnością.

fot/ KCHO Krzysztof Olechnowicz

_DSF7483 _DSF7487 _DSF7505 _DSF7510 _DSF7515 _DSF7522 _DSF7541 _DSF7560 _DSF7561 _DSF7563 _DSF7572 _DSF7591 _DSF7593 _DSF7594