Nasza woda w Muzeum Wody w Londynie!

Pamiętacie wodę, którą nabraliśmy do butelki na Żabim Kruku? Możemy się pochwalić, że dotarła do Muzeum Wody w Londynie!

Do you remember the water that we took in Żabi Kruk ? We can announce that it has reached Museum of Water in London !

20150625_174243 20150627_162209